AGCW-DL Activity Week

DATE: 30. 5. - 4. 6. 2022
Monday to Saturday in the week before Pentecost (also called Whitsun, i.e. the 7th Sunday after Easter)

FREQUENCIES: All bands
MODE: CW

SCORING:
-- Each QSO counts one point
-- Participants using QRP may claim 2 points per QSO
-- SWL each complete QSO counts one point

NOTE: Regular QSOs, exchange of at least RST, QTH and name. No contest style! Don't use serial numbers!

RESULTS: The logs have to contain following columns: Call | Date | Time | Band | R S T sent | R S T rcvd | Name. Any entrant has to declare that s/he read and understood the rules of the activity and agrees to be bound by them.
SWL Logs have to include both calls and at least one signal report. Please add a description of the station you used, especially in case of qrp contacts.

PRIZES: Awards are available for top scores, other will receive recognition cards stating the achieved result.

MANAGER: activityweek@agcw.de

DEADLINE: The manager needs to receive your log no later than three weeks after the Activity Week.

Web AGCW-DL: http://alt.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/activity-week


AGCW-DL QRP-QRP-Party 2022 - 1-st May

I. Objective

Promotion of low-power operation. Participation is open to all radio amateurs and SWLs.

II. Dates

1st of May from 1300 to 1900 UTC.

III. Bands

80m (3510-3560kHz), 40m, 20m (14000-14060kHz), 15m, 10m.
The IARU-Region-I band plan must be adhered to!

IV. Categories

Category A: Up to 5W output
Category B: Up to 20W output

V. Mode

CW only (A1A). Only single OP. Only one TX and RX or TRX is allowed to be operated simultaneously. The use of machine decoders or reader software is not allowed.
Call: CQ QRP TEST
Both call signs have to be sent at the start of a QSO.
Example: DL1ABC de DL9XYZ.
EXCHANGE: RST report plus a 3-digit serial number starting at
001/category. Example: 579001/A

VI. Scoring

QSO points: Each station is counted once per band. A CW QSO with class A counts 2 points. A CW QSO with class B counts 1 point. QSOs with QRO stations are invalid.
Multipliers: Each DXCC country (including the own entity), counts as a multiplier once per band. Total score: QSO points on each band multiplied with the sum of  multipliers. The final result is the sum of all band results.

VII. Log submission

Electronic logs preferred, i.e. STF or Cabrillo in ASCII coding. The log (attachment) file name should include both call sign and category, e.g. dj4fv_a.cbr
Manager: Udo Witte, DJ4FV, Sandbreite 7, D-49134 Wallenhorst,
Germany, email: qrp-party@agcw.de
Deadline: Logs should arrive at the manager no later than May 20.
Logs received via e-mail will be confirmed via e-mail. Each participant who submits his log via e-mail will receive a result list. Likewise, senders of snail mail logs with SASE will receive a printed result list.

VIII. Software hints

A free software can be found online at
http://www.qslonline.de/hk/linkhtml/rechts3.htm#hamqrpparty. (only German version available).
UCX-Log (http://www.ucxlog.org/) and LM (http://www.contestsoftware.com) are able to create correct CBR files, too.


AGCW-DL Straight Key Party
Handtastenparty (HTP)

První sobotu v únoru - 5.2.2022
od 16. do 19. hod. UTC v pásmu 80 m

První sobotu v září - 3.9.2022
od 13. do 16. hod. UTC v pásmu 40 m

Pravidla závodu německy, anglicky


Zimní QRP závod první únorový víkend 2022

Koná se v neděli  6. února 2022 (v neděli o prvním celém únorovém víkendu -
5.-6. února 2022).

OK2KKW: Zimní QRP závod

OK5CAV: Pravidla Zimního VKV QRP závodu

Rádi v OK QRP INFO zveřejníme vaši informaci o účasti, nejlépe doplněnou pár fotografiemi.

Zimní QRP závod první únorový víkend 2021

Nezapomeňte, že první celý únorový víkend (6.-7. února 2021) je pro aktivní VKV amatéry jako stvořený:

OK2KKW: Zimní QRP závod 
ČAV: Zimní QRP závod 2021 - 7. února

DARC UKW-Winter-Fieldday 6.2. a 7.2. 2021

Bayerische Bergtag 6.2. a 7.2. 2021

Rádi v OK QRP INFO zveřejníme vaši zprávu o účasti, nejlépe doplněnou několika fotografiemi.

 Zimní QRP závod první únorový víkend 2020

Nezapomeňte, že první celý únorový víkend je pro aktivní VKV amatéry jako stvořený:

http://www.ok2kkw.com/next/zimniqrp_2020.htm 

https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/ukw-conteste-start/tnukwcontest0/tnukwcontest00/

https://bergtag.de/termine.html


Memoriál Karla Běhounka, OK1AIJ
OK QRP závod

Poslední neděle v únoru - 27.2.2022 od 6.00 do 7:30 UTC

Pravidla závodu

OK QRP závod - Memoriál Karla Běhounka, OK1AIJ

Datum konání: Každoročně vždy poslední neděle v únoru, v roce 2021  28. února. Doba konání: 06:00 – 07:30 UTC, Pásmo: 3,5 MHz. Podrobné informace na webu OK QRP klubu.


CZEBRIS

CZech BRItain Slovakia QRP activity days
QRP závod, pořádaný OK-QRP a G-QRP klubem. V roce 2022 od pátku 25. února 16:00 UTC do neděle 27. března 23:59 UTC. Provoz pouze CW na QRP kmitočtech 3560, 7030, 14060, 21060, 28060 +/- 10kHz. Výkon maximálně 5 W. Podrobné informace na webu OK QRP klubu.

Last weekend in February, in 2022 25th to 27th February, Friday 16:00 to Sunday 23:59 UTC. CW only on 3560, 7030, 14060, 21060 and 28060 (all +/- 10 kHz).
More details on OK QRP Club web.

 CZEBRIS

CZech BRItain Slovakia QRP activity days
QRP závod, pořádaný OK-QRP a G-QRP klubem. V roce 2021 od pátku 26. února 16:00 UTC do neděle 28. března 23:59 UTC. Provoz pouze CW na QRP kmitočtech 3560, 7030, 14060, 21060, 28060 +/- 10kHz. Výkon maximálně 5 W. Podrobné informace na webu OK QRP klubu.

Last weekend in February, in 2021 26th to 28th February, Friday 16:00 to Sunday 23:59 UTC. CW only on 3560, 7030, 14060, 21060 and 28060 (all +/- 10 kHz).
More details on OK QRP Club web.

 


AGCW-DL Semi Automatic Key evening

I. Objective
Activation of the semi-automatic keys (Bugs) *). All radio amateurs
are invited to populate the 80m band with the distinctive sound of
their bugs.

II. Dates/Times
Third Wednesday in February and October from 1900 to 2030 UTC.
e.g. 20-OCT-201

III. Frequencies
3510 - 3560 kHz

IV. Operation
Only CW (A1A). Only semi-automatic keys (Bugs) are allowed.
CALL: CQ BUG
Both call signs have to be sent at the start of a QSO.
Example: DL1ABC de DL9XYZ.
EXCHANGE: RST report plus a progressive 3-digit serial number
starting at 001/the year the op started using a bug
Example: 579001/61

V. Scoring
QSO POINTS: Each complete QSO is worth 1 point. Each station may
only appear once in the log. TOTAL SCORE: Sum of all QSO points.

VI. Awards
Each participant receives a personal certificate as download.
The download link will be announced in due time.

VII. LOG-Submission
LOG INFORMATION: UTC, call, exchange sent/received, points,
bug details (serial number and year if available).
ELECTRONIC LOG: We accept common log formats as TXT files and Cabrillo
MANAGER: Volker Enderlein, DJ9BM, Gottfried-Keller-Str. 7a,
53757 Sankt Augustin, Germany, semiautomatic@agcw.de
DEADLINE: The mgr must receive your log no later than 04 November.
_______________________________________________
EuCW mailing list
EuCW@lists.posteo.de
https://lists.posteo.de/listinfo/eucw

*) Jedná se o poloautomatické klíče, tzv. Vibroplex, viz např. zde:
WJ1B - semi-automatic keys


AGCW-DL Bug and Cootie Activity

Tato aktivita, kterou organizuje AGCW, probíhá od 1. června do 31. prosince 2021. Jejím účelem je podpořit použití poloautomatických klíčů (Bug) a tzv. bočních ručních klíčů (Side swiper neboli „Cootie“) v pohodovém stylu, bez závodění a pile-ups. (Tyto klíče, na rozdíl od klasických ručních klíčů, používají pohyb zápěstí do stran, stejně jako u pastičky automa­tického klíče, ale samotné klíčování je odlišné a od pastičky se podstatně liší). Současně jde i o využití horních úseků CW pásem v souladu s IARU Region 1 band plan.

Telegrafní klíče typu Bug (poloautomatický klíč, Vibroplex) a Cootie (side swiper) se používaly v minulosti i v profesionálních CW službách, jako případná náhrada klasického ručního telegrafního klíče, který při pravidelném denním používání mohl způsobovat menší zdravotní potíže, bolesti kloubů na rukou, tenisový loket apod. Boční pohyb zápěstí u klíčů typu Bug a Cootie tyto problémy nezpůsoboval a pro profesionální telegrafisty přinášel v tomto ohledu jakousi úlevu. Vývojově se jako první objevil Cootie, později je poloautomatický Bug téměř vytlačil, jelikož umožňoval automatické vysílání teček. Na internetu lze najít řadu odkazů, jak si vyrobit vlastní Cootie klíč nebo zakoupit profesionálně dělaný a jak ho používat.

Protože jsme v redakci klíč typu Cootie neznali, dotazovali jsme se v okolí, zda s ním má někdo zkušenosti. Petr, OK1CZ napsal: Side swiper bývalo běžnější označení pro takový klíč. Kdysi jsem si ho vyrobil z listu pilky a nějakou dobu používal. Je to čistě mechanická záležitost. Každý si ho může jednoduše vyzkoušet tak, že svou pastičku s propojenými kontakty připojí místo ručního klíče.
Provoz na něm zrychluje a zpřesňuje klíčování a odstraňuje únavu, která může nastat při ovládání klasického ručního klíče. Chce to cvik, ne každému to vyhovuje a ne každý zvládá na něm vysílat přesně. Většinou se klíčování na side-swiperu pozná podle kratších mezer. Přesněji se dá klíčovat při větší mezeře mezi prsty, tedy palcem a ukazovákem.
Kdysi byl tento klíč dosti populární např. ve Francii.“

 Aktivity se mohou zúčastnit všichni radioamatéři, kteří zvládají použití mechanického poloautomatického klíče – Bug, nebo side swiper – Cootie. Partnerem těmto stanicím může být kdokoliv, i stanice používající jiné telegrafní klíče.

Soutěžící stanice musí použít Bug nebo Cootie. Probíhá normální CW spojení v trvání alespoň 5 minut. Deníky se posílají na konci každého měsíce. Ocenění účastníci jsou odměňováni v každém pololetí.

Kmitočty. Používá se horních 10 kHz CW pásem, 10 až 80 m včetně WARC pásem, mimo pásma 60 m, kde není definováno CW podpásmo. Jako volací kmitočet je doporučeno použít 5 kHz od horního konce daného CW pásma, např. 7035 nebo 14065 kHz.

CQ zde mohou volat jen stanice používající telegrafní klíče typu Bugs a Cooties.

Bodování. Rozdělte vaše QSO na 5-ti minutové bloky. Každý kompletní pětiminutový blok je hodnocen jedním bodem. To znamená, že QSO, které je kratší než 5 minut, je nebodované. Půlhodinové QSO naopak odpovídá šesti bodům, jelikož obsahuje 6 kompletních pětiminutových bloků.

Deníky. Zasílají se každý měsíc, tak, aby je manager této aktivity dostal před 8. dnem následujícího měsíce. Deník musí obsahovat následující prohlášení:

The applicant used a side swiper or a mechanical bug during the entire duration of all logged QSOs.“ (Účastník použil během trvání všech soutěžních spojení mechanický klíč Cootie nebo Bug).

Manager. Lothar Grahle, DL1DXL, August-Bebel-Str. 15, 01468 Moritzburg.

Email: bugcootie@agcw.de

Průběžná hodnocení aktivity jsou zveřejňována měsíčně na webových stránkách agcw.de prostřednictvím mailu AGCW mailing list, a na pásmu 80 m formou QTC každé pondělí od 18 hod. UT.

Spojení z této aktivity, pokud byly delší než pět minut, jsou platná také pro dlouhodobou aktivitu EUCW, Snakes and Ladders.

Odkazy:

AGCW-DL, Bug and Cootie Activity: https://www.agcw.de/contest/bug-und-cootie/

KB9RLW, The cootie key: https://www.youtube.com/watch?v=6w2Buu50sjY

Learning to use a Cootie: https://www.youtube.com/watch?v=5LsRpn-1bmA

K4ICY, The Depot Cootie Key:
http://www.k4icy.com/weekend_radio_depot_cootie.html

SideSwiper net: https://www.sideswipernet.org/index.php

VK CW NET: http://www.vkcw.net/cootie-page

Zapomenutý klíč: http://naqcc.info/newsletter/newsletter_202.pdf

Dřevěný Cootie key: https://www.cqcw.ru/pa3clq/linken445.html

Pavel, OK2BMA


MARCONI CLUB QSO PARTY DAY
Edizione 2022 v sobotu 22. ledna

22.1.2022 od 7 do 18 hod. UTC na pásmech 20, 40 a 80 m CW provozem.
Pravidla závodu


 33rd Homebrew & Oldtime - Equipment - Party (HOT - PARTY)

15th November 2020 (3. neděle v listopadu) 13:00 - 17:00  UTC - pásma viz dále

Dear OPs,
I hope you are all healthy. There are still some days to test your old time RIG.
vy 73 de Lutz, DM6EE

QRP-CONTEST-COMMUNITY (qrpcc)   
HOT - PARTY - Pravidla anglicky
HOT -PARTY - Pravidla německy

Jednou ročně bastlíři a nadšenci do historických zařízení předvedou společně své výtvory během HOT - PARTY. 
V éteru se ozývá cvrlikání, přechod z vysílání na příjem může trochu trvat déle... Zručně zprovozněné muzejní kousky ožijí stejně jako zbrusu nové konstrukce z integrovaných obvodů a SMD. Restaurovaná a udržováná stará komerční zařízení se potkají s těmi vyrobenými kompletně doma.
Nepotřebujete zařízení kompletně vyrobené doma ani komplet tovární zařízení. K účasti stačí starý RX nebo doma vyrobený „samostatný“ TX. Ani žádné 5W-QRP limity neomezují svobodu tohoto setkání v éteru.

GUESTS :   operators of homebrew or more than 30 years old equipment
CLASS A :   TX a n d RX are homebrew or older than 30 years
CLASS B :   TX o r RX are homebrew or older than 30 years (A homebrew or oldtime TX or RX may be completed by a modern commercial RX or TX)
CLASS C :   QRP-TX below 10 watts input or 5 watts output, homebrew or older than 30 years
CLASS D :  Only valved apparatus without semiconductors (except for power supply). No transceivers and no separates with transceive option. Equipment must have been marketed prior to 1965, or fully homebrewed complying with above conditions.

DATE :   15 - N O V - 2 0 20  (3rd Sunday in November) , 21. November 2021
QRG :    1300-1500 UTC: 7010-7040 kHz 1500-1700 UTC: 3510-3560 kHz
MODE :  Single OP CW, PWR below 100 watts (Class A, Class B)
CALL :    "CQ HOT"
EXCHANGE:  RST, serial No. (starting from 001 on BOTH bands) /Class e.g. 579001/A
POINTS :   Class D with D: = 4 points
     Class A : with A or C or D = 3 points, with B = 2 points
     Class B : with A or C or D = 2 points, with B = 1 point
     Class C : with A or C or D = 3 points, with B = 2 points (No multiplier points)
LOGS:  UTC, call, given and received control numbers. Logs must include a description of the homebrew or oldtime equipment used (type, vintage). A short description of abt. 40 letters will be published in the result list.
DEADLINE:  Dec 21st to:
    Lutz Gutheil, DM6EE, Bergstr. 17, D-38446 Wolfsburg, Germany.
    e-mail: hot@qrpcc.de (e-logs -.txt resp. ASCII-, STF- or LM- formated.
    But we accept any log we can read)

Budeme velmi potěšeni účastí co nejvíce stanic z vaší země. V kadém případě nezapomeňte otestovat své zařízení včas, abyste zamezili výskytu nepříjemných překvapení a zklamání během HOT Party. Což se již nejednou stalo...

We would be very pleased to hear many stations from your country. In all cases don't forget to test your equipment in time to avoid a "bombshell" during the HOT-Party. Which has happened not only once...

Hpe cuagn in HOT-PARTY! Best 73/2 de Lutz, DM6EE


Silent Key Memorial Contest

Z vyšší moci musíme sedět doma, tak je ideální možnost si připomenout kamarády, kteří tady již s námi nejsou...

Závod se koná každý rok 1. listopadu 6-9 UTC, v pásmech 80 a 40m, pouze CW. Výzva do závodu CQ SKM. Vyměňovaný kód je RST + SK CALL (např. 599 HA6NA, 599 YT7MM, 599 DJ7AW). Po celou dobu závodu lze použít jen jednu SK značku. Amatéři, kteří mají CALL po SK amatérovi ji mohou samozřejmě použít také...

http://www.skmc.hu/en/rules.html


 OL Párty 2021

Vážení ex OL, příznivci dob minulých či telegrafu, dovoluji si vás přizvat na další kolo OL Párty, konané vždy druhou sobotu v září, letos tedy
11.9.2021, 2100-2300 aktuálního místního času účastníka
(tedy v OK/OM je to 1900-2100 UTC, jinde to může být odlišné)
v pásmech 160 a 80 m provozem CW.

Uplynulý rok byl pro nás dosti nešťastný, opustila nás navždy celá řada kolegů, kamarádů... Zkusme tedy v rámci této akce na ně vzpomenout, formou nám všem blízkou. Kdo chce, může připojit vzpomínku na SK kolegu k hlášení, rád ji opublikuji.
Připomínám, že i letos je vypsána kategorie RETRO pro ty ex OL, kteří opráší OL home made vysílač či jiný stroj používaný OL v dobách našeho mládí a vyjedou.

Detailní podmínky akce jsou na http://ok1dx.cz/olparty/olp_propozice.html

Naslyšenou se těší

Pavel OK1DX ex OL3AXS


Letní QRP závod na VKV

se koná vždy první celý víkend v srpnu v neděli (8. srpna 2021) od 07.00 UTC do 13.00 UTC v pásmu 144 MHz.

Podmínky závodu na webu pořadatele - ČAV 
Podmínky závodu na webu ok2kkw.com

8.7.2021  OK1DXKU-QRQ-C Contest 18. 7. 2020

Dear member of U-QRQ-C, dear members of EUCW,

hereby we invite you to annual U-QRQ-C Contest. The contest will be held on
18. July. 2020 from 03:00 till 07:00 UTC
on 5 amateur bands - 80, 40, 20 15 & 10m in CW segments of the bands.
The Rules can be viewed at
U-QRQ-C Contest Rules (rusky) .
Wishing you all the best and good health
Organizing Committee of U-QRQ-C
(e-mail: uqrqc@bk.ru)

UQRQC CONTEST RULES

1. ORGANIZER: UQRQC.

2. DATE AND TIME: July 18, 2020 from 03:00 to 07:00 UTC.

3. CATEGORIES:
A – UQRQC members, all bands;
B – single operator, all bands;
C – multi-operators, all bands, single transmitter.
Duplicate QSOs may be made only on different bands. At any moment the station may emit only one signal.

4. BANDS: 3510-3560, 7010-7040, 14010-14060, 21010-21080, 28010-28080 kHz

5. MODE: CW.

6. CALL: CQ QRQ.

7. EXCHANGE: RST + serial number + name of the operator. Above that UQRQC members shall transmit after the slash their membership number.

8. POINTS:
- for any QSO with your own country from “R-150-S” award list – 2 points;
- for any QSO with another country from “R-150-S” award list on your own continent – 3 points;
- for any QSO with another continent – 4 points.

9. MULTIPLIER: The sum of points for a multiplier is defined as the number of QSOs with UQRQC members on all bands plus one point.

10. SCORING: Result is calculated as multiplication of sum of the points for the QSOs on all bands by the sum of the points for the multiplier.
Following QSOs will not be counted:
- with corrupted call signs and exchange numbers,
- with discrepancy in bands and in time of QSO of more than 2 minutes.
QSOs with the stations not submitted the logs will be counted if their callings will appear in 5 or more received logs.

11. AWARDS: Participants taking first places in their categories in overall standings will be awarded with prizes and pennants, taking second and third places – with pennants. Participants taking first, second and third places in their categories in overall standings, on their continents and in their countries will be awarded with electronic certificates. Special prizes will be awarded for highest number of QSOs conducted within one hour and for highest number of QSOs with UQRQC members.

12. LOGS: Logs in electronic form shall be sent via e-mail as attached file. File format is Cabrillo.
Call sign and category shall be indicated in the field “Theme” of the letter (Ex: RA3ABC B). Exchange numbers shall not have any space between the name and membership number.
Information about equipment and antennas, comments and suggestions in letter body are welcome.
The highest number of QSOs conducted within one hour is determined based on the first hour of the participant's operation, unless otherwise specified in the participant's log. Participants who want to specify a specific hour during which highest number of QSOs were conducted can do so in their log.
Logs shall be sent to: uqrqc@bk.ru
One may upload his log with checking the correctness of its execution at:
http://ua9qcq.com/en/submit_log.php?lang=en
Deadline for sending the logs – August 03, 2020.

-----
73! Vlad UT0FT - UW2F
Za informaci děkujeme Pavlovi, OK2BMA


HA3NS SPRINT MEMORIAL CONTEST 2020

Na počest velkého nadšence CW, jednoho ze zakladatelů HACWG

Date and time of the contest for this year: 05. June 2020. (Friday)

1st period   7MHz       19.00-19.29 UTC
2nd period  3.5MHz    19.30-19.59 UTC

Band: 7010-7040 kHz and 3510-3560 kHz
Mode: CW only
Categories: Single op (single TX)
Exchange: 599 + membership number for HACWG members, 599 + NM to all other participants (NM = not member)
Call for contest: CQ NS
Multiplier: no multipliers
Score: Each valid contact counts 1 point. The final score is the total number of
           valid QSO's

QSY (Sprint) Rule: If a station makes a QSO after a CQ or QRZ he/she have to QSY at least 1KHz from that frequency to continue the competition. (Po ukončení QSO po CQ nebo QRZ se stanice odladí nejméně o 1 kHz aby dále pokračovala v závodě.)

Awards: Awards will be issued for the 1-3 places

Log:  Log must be contained: Date, UTC, Callsign, frequency, exchanged report
         E-log preffered (plain ASCII format) but paper log also will be accepted.
         Log deadline: not later than 15 days after the contest to:
         E-mail: ha3kna@tolna.net

Further info:  http://ha3nu.hu
or directly:  http://radioamator.honlapepites.hu/?p=1280

TNX and see U Friday/73:
Lacy HA3NU, ECM HACWG

Děkujeme za informaci Pavlovi, OK2BMA, ECM OK QRP klubu


22-st QRP-Minimal-Art-Session 2022 - 26. May

"IT IS VAIN TO DO WITH MORE, WHAT CAN BE DONE WITH LESS"

(William of Occam, philosopher & theologian, Oxford/Munich 1290-1350)
(an early QRPer?)

26.5. 2022
40 m   14:00 - 20:00 UTC
80 m   16:00 - 22:00 UTC

Rules and more details: http://www.qrpcc.de/contestrules/mas/index.html

QRP Minimal Art Session (QRP-MAS) 13. 5. 2021

Pozor - změna začátku a konce aktivity na pásmu 40 m:
   40m 1400-2000 UTC
   80m 1600-2200 UTC

Další ročník tradiční QRP aktivity se se bude konat ve čtvrtek 13. 5. 2021 od 16:00 14:00 do 22:00 UTC.
Spojení se navazují v pásmech 80 a 40 m v okolí QRP kmitočtů. Kompletní pravidla najdete zde: www.qrpcc.de/contestrules/mas/qrpmasr-e.html
Inspiraci pro stavbu zařízení pro tuto zajímavou aktivitu lze čerpat např. ze zdrojů uvedených na webu pořadatele:
http://www.qrpcc.de/contestrules/mas/masprojects2.html
nebo zde:

Už ve čtvrtek 13.5. Nezapomeňte oprášit Hejkaly, VXO a další QRP zařízení pro MAS


 QRP Minimal Art Session (QRP-MAS)

Další, již 21. ročník tradiční QRP aktivity se konal 21. 5. 2020 od 16:00 do 22:00 UTC.
Spojení se navazují v pásmech 80 a 40 m v okolí QRP kmitočtů. Kompletní pravidla najdete zde: www.qrpcc.de/contestrules/mas/qrpmasr-e.html


Marconi QSO party 2020

QCX Challenge – QCX QSO party

QCX QSO Party je nová, každý měsíc se opakující provozní aktivita.
Aktivita QCX Challenge je pro každého – pro zkušené závodníky i pro začátečníky s CW. A nepotřebujete ani QCX, abyste se mohli zúčastnit.

Tři jednohodinové časové úseky jsou rozvrženy tak, aby se většina lidí na světě mohla připojit a každý z úseků je vyhodnocován samostatně.

Kdy: poslední pondělí v měsíci 13:00 až 14:00, 19:00 až 20:00 UTC,
a úterý 03:00 až 04:00 UTC

Pásma: 20 m, 40 m, 80 m

Kmitočty: okolí QRP kmitočtů (14,060, 7,030, 3,560 MHz). Nesnažte se však vysílat přesně na QRP kmitočtu, ale prosím využijte širší okolí QRP kmitočtů a použijte pomoc spotování (viz níže) abyste zjistili, kde jsou protistanice.

Druh provozu: CW

Požadavky na zařízení:
• Jakýkoli QCX/QSX transceiver (obvykle 2–5 W) bez externího zesilovače
• Jakékoliv jiné QRP (do 5 W) zařízení
• Jakékoliv zařízení (výkon dle povolovacích podmínek)

Pravidla:
• Použití antén s vysokým ziskem je povoleno
• Spotování je doporučeno. Signály QRP mohou být slabé a spoty je pomohou najít
• Reverse Beacon Network je vynikající nástroj. Následující interpretace
dat/spotů z RBN od HA8TKS zobrazí spoty stanic jen ve zvoleném úseku
pásma. Povolené jsou i „spoty“ na fóru QRP Labs nebo na Facebooku
• Mohou být použity jakékoliv funkce transceiverů QCX či QSX. Pro vyloučení
pochybností - patří mezi ně použití pamětí přednastavených zpráv, elbug, vesta-
věný CW dekodér a další standardní funkce.

Výkon: Jiná zařízení než QCX: výkon omezen jen povolovacími podmínkami

Vyměňuje se kód: skutečné RST, jméno, QTH, zařízení

Bodování (pozor - bylo změněno):
Spojení se stanicí s jiným zařízením než QCX – 1 bod
Spojení se stanicí s QCX  – 3 body
Poznámka: bodování je pro zábavu - toto je párty aktivita, nikoliv opravdový závod!

Operátor s QCX - 1 bod za každé QSO
Operátor s jiným zařízením než QCX – 1 bod za QSO s QCX
Násobiče: jakékoli oboustranné spojení s QCX (QCX - QCX)

Výsledek: vyplňte na webu http://3830scores.com - Contest: QCX Challenge

Deníky: Nejsou požadovány

Další info: http://www.qrp-labs.com/party.html


CQMM DX CONTEST 2022

Radioamateurs / Club's / Group's ! 
Your participation in the CQMM DX CONTEST will be a great honor for all of us.
 
RESULT / 2021 ! 
www.cqmmdx.com
 
RULES ! 
https://www.cqmmdx.com/rules/
 
World and Continental Records! 
https://www.cqmmdx.com/records/
 
73's Ed - PY4WAS
CWJF GROUP, President

CQMM DX CONTEST (2021: APRIL 17/18)

Radioamateurs / Club's / Group's !
In CQMM DX CONTEST, all QRP stations are worth 10 points.
We look forward to your valuable participation again this year.
Or it could be your first participation.
It will be an honor for all of us who participated in the contest !

 

Result : CQMM DX CONTEST / 2020: 
www.cwjf.com.br  or  www.cqmmdx.com  
 Meet your continent's record (QRP) and all other categories:
http://www.cqmmdx.com/records/
 
 
We request your collaboration in the dissemination of CQMM DX CONCURSO / 2021, between Radioamateurs, Clubs and Groups in your country.
 
IMPORTANT OBSERVATION :
The CWJF GROUP is also committed and concerned about this pandemic that has rocked the world and wishes you and your family a lot of health. 
Be very careful with COVID-19, as this terrible virus is causing a lot of pain and sadness in several families. 
Everyone should follow the recommendations and guidelines of the health areas.
 
73's Ed - PY4WAS
CWJF GROUP , President
 
INFO TNX OK2BMA

 Marconi Club QSO Party Day 2019

Zveme Vás na CW párty, která se koná již 5. ledna 2019 v čase 09.00 - 21:00 UTC.

Pásma: 20m - 40m - 80m   Výzva: “CQ MCD”

Členové MARCONI CLUB A.R.I. Loano předávají RST a klubové číslo, nečlenové klubu RST + pořadové číslo QSO. Papírový nebo elektronický log (.docs, .xls,.txt) musí být odeslán do 30. ledna  2019 emailem na adresu marconiclub@ariloano.it a musí obsahovat: datum, UTC, Call, Band, Mod

Všichni účastníci obdrží emailem Účastnický certifikát. 

Pavel, OK2BMA

 

OK QRP kroužek
Každé pondělí:
3777 kHz ± QRM, SSB
duben – září 18:30 SELČ
říjen – březen 16:00 SEČ

QRP aktivita
Každý pátek:
14-18 UTC, 7027-7030 kHz
18-22 UTC, 3557-3563 kHz

Webové stránky
Stránka OK QRP klubu
OK QRP forum

E-Mail pro korespondenci